bảo hiểm cho phụ nữ

Tại Sao Người Nội Trợ Cần Bảo Hiểm Nhân Thọ?

Có quan điểm cho rằng, chỉ có người đi làm và đem lại thu nhập cho gia đình mới cần tới bảo hiểm nhân thọ. Sự thực có phải là như vậy hay không? Marvin H. Feldman, Chủ tịch và CEO của Life Happens khẳng định: “Vai trò của những người nội trợ sẽ không được nhìn nhận một cách