bảo hiểm có đắt không

Mức chi phí cho bảo hiểm nhân thọ có quá đắt không?

Tâm lý chung của người Châu Á và của hầu hết người Việt đó là làm gì cũng phải thấy được lợi ích thì mới làm. Nếu không thấy ngay cái lợi trước mắt thì cũng để đó “từ từ tính” hoặc lúc nào cũng chủ quan cho rằng sẽ chẳng có chuyện gì đâu, cẩn thận quá cũng thừa,

Những điều cần lưu ý khi khám sức khoẻ bảo hiểm nhân thọ

Khám sức khoẻ là công đoạn không thể thiếu với phần lớn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Mọi công ty bảo hiểm lớn sẽ rất nghiêm túc với kết quả khám sức khoẻ của người được bảo hiểm, đơn giản là mức độ rủi ro của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ phụ thuộc lớn và trực tiếp vào