Khám sức khỏe

Những điều cần lưu ý khi khám sức khoẻ bảo hiểm nhân thọ

Khám sức khoẻ là công đoạn không thể thiếu với phần lớn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Mọi công ty bảo hiểm lớn sẽ rất nghiêm túc với kết quả khám sức khoẻ của người được bảo hiểm, đơn giản là mức độ rủi ro của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ phụ thuộc lớn và trực tiếp vào