làm việc hiệu quả cao

Phương pháp để bắt đầu tuần mới thật hiệu quả

Trở ngại cố hữu với nỗ lực cải thiện hiệu quả làm việc có lẽ không nằm ở  phương pháp, vài giây với Google và bạn sẽ có ngay vô số chỉ dẫn tuyệt vời, chi tiết và đầy sức thuyết phục. Chỉ tồn tại duy nhất một vấn đề nho nhỏ, tất cả những lời khuyên đó dường như

5 mẹo nhỏ hàng ngày giúp cải thiện hiệu quả làm việc

Bí quyết của những người thành công nhất trong sự nghiệp không phải là làm thêm giờ nhiều nhất. Đơn giản là ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày cho công việc, gia đình và cho chính bản thân mình. Nếu muốn bản thân trở nên hiệu quả hơn, hoàn thành nhiều mục tiêu hơn trong công việc thì