Kiến Thức Cơ Bản Về Bảo Hiểm & Phân Loại Bảo Hiểm (Phần 2)

Hãy cùng Generali Việt Nam tìm hiểu những thông tin, khái niệm cơ bản về bảo hiểm và các loại bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến

Bảo Hiểm

1.4. Vai trò của bảo hiểm

1.4.1. Vai trò kinh tế:

Bảo hiểm góp phần ổn định tài chính và đảm bảo cho các khoản đầu tư. Nếu không có bảo hiểm, rủi ro đầu tư tài chính rất cao, dẫn đến việc sụp đổ liên hoàn trong kinh tế, ảnh hưởng đến phát triển vĩ mô

Bảo hiểm đóng vai trò trung gian tài chính – là nơi huy động vốn và đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Là một trong 3 cột trụ tài chính, cùng với ngân hàng, bảo hiểm nhận quỹ tài chính từ cộng đồng và đầu tư vào các kênh uy tín như trái phiếu chính phủ, cổ phiếu, bất động sản… để tạo ra giá trị thặng dư và đáp ứng các nhu cầu tài chính khác

Bảo hiểm tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, ổn định ngân sách nhà nước. Phần lớn các công ty bảo hiểm từ nước ngoài đầu tư và có kí quỹ trái phiếu với Nhà nước để đảm bảo hoạt động kinh doanh. Do đó, Bộ Tài chính trực tiếp quản lí những công ty này để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng bảo hiểm. Ngược lại, đầu tư của các công bảo hiểm góp phần vào nguồn thu của nhà nước.

1.4.2 Vai trò xã hội

Tác động tích cực tới công tác phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất và đảm bảo an toàn cho xã hội

Tạo thêm việc làm cho người lao động

Tạo nếp sống tiết kiệm, đề phòng và tự bảo vệ bản thân; đem lại trạng thái an toàn và yên tâm cho mọi người

1.5. Nguyên tắc của bảo hiểm

1.5.1. Trung thực tuyệt đối

Hợp đồng Bảo hiểm chỉ có giá trị pháp lý khi việc xác lập được tiến hành trên cơ sở các thông tin trung thực của các bên

Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị buộc phải chấm dứt nếu các bên xuất hiện dấu hiệu, hành vi gian lận, ý đồ trục lợi.

1.5.2. Quyền lợi có thể được bảo hiểm

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu; quyền chiếm hữu; quyền sử dụng; quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dượng đối với đối tượng bảo hiểm

Hợp đồng chỉ được xác lập nếu bên mua bảo hiểm có các lợi ích kinh tế hợp pháp bị tổn hại khi đối tượng bảo hiểm chịu ảnh hưởng bởi rủi ro

1.5.3. Hoạt động theo quy luật số đông

Nói cách khác, sự đóng góp của số đông bù vào sự bất hạnh của số ít. Nhờ vậy, rủi ro được phân tán và chia đều cho cả cộng đồng. Tổn thất do rủi ro gây ra đã được chuyển giao cho doanh nghiệp bảo hiểm và nhờ đó khoản bồi thường rât cao, bù đắp được những mất mát của người mua bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm này cũng vượt xa khoản phí đóng ban đầu của người tham gia bảo hiểm.

1.5.4. Khoán trong bảo hiểm con người

Người bảo hiểm căn cứ vào số tiền bảo hiểm của hợp đồng đã kí kết và các quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng để trả tiền bảo hiểm. Do đó, tất cả những rủi ro được bảo hiểm đều được quy định bằng một số tiền bảo hiểm cố định, cụ thể dựa trên những đặc điểm đặc thù của đối tượng được bảo hiểm

1.5.5. Vừa bảo hiểm vừa tiết kiệm

Bảo hiểm nhân thọ ngày nay đã phát triển đến mức kết hợp được mục đích bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tiết kiệm, đầu tư vào một hợp đồng. Trong đó:

Tiết kiệm: người tham gia bảo hiểm chắc chắn nhận lại số tiền bảo hiểm mình đã đóng trong suốt thời hạn hợp đồng kèm thêm lãi và các khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng vào ngày đáo hạn hợp đồng (ngày hợp đồng hết hạn)

Bảo hiểm: người mua bảo hiểm sẽ nhận được số tiền bồi thường đúng như cam kết trong hợp đồng tùy theo từng trường hợp rủi ro tương ứng

1.5.6. Nguyên nhân gần

Là nguyên nhân đủ mạnh để khởi động cả một chuỗi sự kiện dẫn đến một kết quả nhất định mà không có sự can thiệp, tác động của bất kì một lực nào từ một nguồn độc lập mới nào khác.

Thông thường, đây là nguyên nhân chủ yếu, mang tính quyết định và có mối liên hệ trực tiếp tới kết quả – tổn thất của đối tượng bảo hiểm

Ví dụ, động đất gây cháy nhà A, cháy lan sang nhà B. Nhà B có mua bảo hiểm cháy. Tuy nhiên, bất động sản này tọa lạc tại Jamaica. Đơn bảo hiểm cháy ở Jamaica loại trừ động đất. Sự cố nguyên nhân gần được tòa hiểu là động đất bị loại trừ nên B không được bồi thường.

1.5.7. Bồi thường

Số tiền bồi thường mà người được bảo hiểm có thể nhận được trong mọi trường hợp không được lớn hơn thiệt hại trong sự kiện bảo hiểm

1.5.8. Đóng góp bồi thường

Trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự, trường hợp bảo hiểm trùng hoặc đồng bảo hiểm, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì thực hiện chia sẻ trách nhiệm bồi thường sao cho tổng số tiền bảo hiểm mà người được bảo hiểm nhận được không lớn hơn thiệt hại thực tế trong sự kiện bảo hiểm

1.5.9. Thế quyền

Khi xác định được có người thứ 3 phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của đối tượng bảo hiểm trong sự kiện bảo hiểm, công ty bảo hiểm sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm sẽ được thế quyền (thay mặt) người được bảo hiểm đòi người thứ 3 phần thiệt hải thuộc và trách nhiệm của họ và trong giới hạn số bồi thường người bảo hiểm đã trả cho người được bảo hiểm

Hình thức này khá phổ biến trong các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Ví dụ, một ngôi nhà bị trộm đột nhập lấy khoản tài sản trị giá 100 triệu, sau đó do cửa mở khiến đồ đạc ngấm nước mưa thiệt hại 50 triệu nữa. Công ty bảo hiểm sẽ đền bù cho chủ nhà 150 triệu và sau đó thay mặt chủ nhà khởi kiện kẻ trộm 100 triệu đã mất do thiệt hại tài sản.


Ghi rõ nguồn blog.generali-life.com.vn khi đăng tải lại bài viết này

Xem thêm các bài viết khác tại: Tư Vấn Bảo Hiểm

Những bài viết có nội dung liên quan:

Kiến Thức Cơ Bản Về Bảo Hiểm & Phân Loại Bảo Hiểm (Phần 1)

Kiến Thức Cơ Bản Về Bảo Hiểm & Phân Loại Bảo Hiểm (Phần 3)

Kiến Thức Cơ Bản Về Bảo Hiểm & Phân Loại Bảo Hiểm (Phần 4)